HRANIČÁŘŮV UČEŇ 7: OBLÉHÁNÍ MACINDAWU

Kde najde Will v rozvráceném severním lénu bojovníky, které potřebuje, aby dobyl zpět hrad ovládaný sirem Kerenem a jeho tlupou zločinců a osvobodil Alyss ze zajetí? Za hranicemi se navíc shromažďují klany divokých Skotiů a chystají vpád do Araluenského království.
Čas se krátí. Willova odvaha a vynalézavost – a příjezd dávného přítele – jsou to jediné, co může zabránit hrozící invazi a zachránit Alyss před děsivým osudem.

Vydavatelství: Egmont

Autor české obálky: Jan Patrik Krásný

Počet stran: 320

Počet kapitol: 41 kapitol

 

RANGER´S APPRENTICE 7: THE SIEGE OF MACINDAW

In this desolate northern fief, where can Will find the fighting men he needs to overcome the traitorous Sir Keren and his band of criminals? Across the border, the fierce Scotti tribesmen are waiting for the signal that Castle Macindaw is in friendly hands, and the way is clear to mount a full-scale attack.
Time is running out. Will's courage and ingenuity - and the arrival of an old friend - may be the only things that stand in their way.

 

POPIS AUTORKY WEBU

*bude dopsáno později

 

VYSTUPUJÍCÍ POSTAVY

*bude dopsáno později

 

DALŠÍ INFORMACE

*bude dopsáno později

Fotogalerie: Obléhání Macindawu