HRANIČÁŘŮV UČEŇ 4: NOSITELÉ DUBOVÉHO LISTU

Blíží se jaro a Will s Evanlyn mohou konečně prchnout ze Skandie. Evanlyn je však unesena temudžajskými jezdci, příslušníky početného národa, který obývá rozlehlé stepi na východ od Skandie. Will se vydává za nimi, ale jeden chlapec má proti šesti ostříleným temudžajským bojovníkům jen mizivou naději – i když je hraničářským učněm. V poslední chvíli ho vystopují Halt s Horácem a pomohou mu Evanlyn zachránit. Na radost ze shledání však není čas, protože Halt si je jistý, že šest Temudžajů tvořilo pouze průzkumný oddíl velikého vojska, které se chystá k vpádu do Skandie. Čtyři Araluenci musejí Skandijce varovat a nabídnout jim pomoc – pokud ovšem oberjarl jejich pomoc přijme.

Dokážou zapřisáhlí nepřátelé bojovat bok po boku, aby zachránili své životy a své země před ničivým vpádem nepřítele, který nezná slitování?

Vydavatelství: Egmont

Autor české obálky: Josef Fraško

Počet stran: 312

Počet kapitol: 41 kapitol

 

RANGER´S APPRENTICE 4: OAKLEAF BEARERS

Just as spring approaches and Will and Evanlyn can finally escape Skandia, Evanlyn is carried off by mysterious horsemen. Will sets out after them, but one boy against six fierce Temujai warriors is impossible odds - even for a Ranger's apprentice. Halt and Horace arrive just in time. But there is no time to celebrate as Halt realises these Temujai are only the scouts for a massive invasion force. The four Araluens must work together with the Skandians to defeat the invaders - if the Oberjarl will accept their help.

 

POPIS AUTORKY WEBU

*bude dopsáno později

 

VYSTUPUJÍCÍ POSTAVY

*bude dopsáno později

 

DALŠÍ INFORMACE

*bude dopsáno později

Fotogalerie: Nositelé dubového listu